โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมเดินขบวน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีหน่วยง่านทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม  ณ ที่ว่ากาาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565