ให้กำลังใจกับครอบครัว ครูทัศนีย์ สุรีย์รัก เนื่องจากการจากไปของคุณพ่อ

คณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย ศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์  ผู้จัดการ  อาจารย์ศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา เป็นตัวแทนจากของโรงเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัว ครูทัศนีย์ สุรีย์รัก เนื่องจากการจากไปของคุณพ่อบุญมา สุรีย์รัก โดย ศาสนาจารย์อนุชาญ สิโรรส อนุศาสก ได้อธิษฐานเผื่อครอบครัว  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปลอบประโลมจิตใจ และทรงประทานกำลังกาย กำลังใจ ให้กับครอบครัวของท่านตลอดไป