ให้กำลังใจคุณราชิน พรหมดวง เนื่องจากได้สูญเสียคุณพ่อ

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย อาจารย์ศรีนวล  นุ้ยหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะบุคลากร  และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา เป็นตัวแทนร่วมแสดงความเสียใจ ให้กำลังใจกับครอบครัว คุณราชิน พรหมดวง เนื่่องจากได้สูญเสียคุณพ่อประเสริฐ พรหมดวง อันเป็นที่รัก ณ หมู่บ้านผาแดง  จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565