ให้กำลัง คุณอุดร ใสคำ (หัวหน้างานพัสดุ) เนื่องจากการสูญเสียคุณแม่

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นำโดย ศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์  ผู้จัดการ อาจารย์ศรีนวล นุ้ยหงษ์  ผู้อำนวยการ และคณะครู เป็นตัวแทนวางพวงหรีด ในนามของคณะครูและนักเรียน, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของ คุณอุดร ใสคำ (หัวหน้างานพัสดุ) เนื่องจากการจากไปของคุณแม่ไฝคำ ใสคำ   ณ บ้านแม่มาวขี้เหล็ก  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2565  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประเล้าประโลมจิตใจและอวยพรครอบครัวตลอดไป