นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสแก่บุคลากร

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสแก่บุคลากร และเชิญครู บุคลากรที่เกษียณอายุ ร่วมนมัสการ โดย ศาสนาจารย์ สวรรค์ ดาวเรือง เป็นผู้เทศนา ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วม จัดนมัสการขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ หลังจากนั้นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน บริเวณห้องโถง อาคารสิริวัฒนา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566