มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี โดย ดร.กาญจนา รัตนไพบูลย์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนรังษีวิทยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ณ อาคารสิริวัฒนา