ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

โรงเรียนรังษีวิทยา คณะผู้บริหารโรงเรียนนำโดย อ.ผดุง เงินสร้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษฯ และคณะครูแผนกปฐมวัย เป็นตัวแทน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567