ร่วมแสดงความเสียใจ

ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู บุคลากร โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.ปรียวัลย์ วังชะรัตน์ ครูในแผนกประถมศึกษา ที่ได้สูญเสีย คุณวริทธิ์นันท์ วังชะรัตน์ ผู้เป็นสามีไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอพระเจ้าเสริมกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป