กิจกรรม กีฬาสีภายใน โรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม กีฬาสีภายใน  ” 70 ปี โรงเรียนรังษีวิทยา”   ณ สนามกีฬาโรงเรียนรังษีวิทยา  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561