ถวายเสื้อฟอร์มทำงาน ให้แก่บุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา

ครอบครัวไชยสถาน โดย นายสมาน  ไชยสถาน ผู้อำนวยการ  ได้ถวายเสื้อฟอร์มทำงาน ให้แก่นักการ แม่ครัว แม่บ้านโรงเรียนรังษีวิทยา จำนวน 31 คน เนื่องในเทศกาลคริสตมาส ประจำปี 2561 เป็นเงิน 12,000 บาท วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

27