นักเรียนที่สอบติดค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1

โรงเรียนรังสีวิทยา ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่สอบติดค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  ประกอบไปด้วย

นายณัฐวุฒิ สุรินต๊ะ ม. 5/1  สอบติดค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก

นายเศรษฐวุฒิ แซ่หลี่ ม.5/2  สอบติดค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก

นายพิชนันท์ ศรีเมือง ม.5/2  สอบติดค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก

นายวิริทธิ์พล ราศรี ม.5/1  สอบติดค่ายเคมีโอลิมปิก

นางสาวกรณ์กาญจน์ ยับ ม.5/1 สอบติดค่ายเคมีโอลิมปิก

นางสาวชีวาพร ชูดวง ม.5/1  สอบติดค่ายเคมีโอลิมปิก

นายเทวฤทธิ์ สมฤทธิ์ ม.5/1 สอบติดค่ายชีววิทยาโอลิมปิก

นางสาวนาฏนฤตย์ สุทธิสวรรค์ ม.5/1 สอบติดค่ายชีววิทยาโอลิมปิก

นางสาวเปรมกมล อินหวัน ม.5/1 สอบติดค่ายชีววิทยาโอลิมปิก

นางสาวนรีรัตน์ ล้อมีชัย ม. 5/3 สอบติดค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก