จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บุคลากรระดับประถมศึกษา โรงเรียนรังษีวิทยา  เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลเจ้าฝาง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

28