พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ลานสนามฟุตซอล  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562