การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2563

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2563  ณ เวทีชาติพันธุ์ สนามกีฬากลางอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563