Best All Around 64

Best All Around
ประจำปีการศึกษา 2564
RSV School  รุ่น “ศาสตรวิท”

นางสาวจิรัชยา   โปธา

ประวัติ

นางสาวจิรัชยา  โปธา
ชื่อเล่น แทมมี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียน วิทย์-คณิต
เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546
ที่อยู่ 153 หมู่ 6 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
มารดา นางไพรรินทร์ โปธา อาชีพ ค้าขาย
บิดา เสียชีวิต
พี่ชาย นายจักรพงศ์ โปธา อาชีพ กรมป่าไม้

คติประจำใจ
ทำทุกอย่างให้ดีทีสุดถึงแม้ผลออกมาจะเป็นอย่างไร คิดไว้เสมอว่าเราทำดีที่สุดแล้ว

วิชาที่ชอบ ชีววิทยา

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

-ได้คัดเลือกเข้าค่าย 1 และ ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 สาขาชีววิทยา ณ มหาลัยเชียงใหม่
-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทคะแนนชีววิทยา การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑาเบญจมิตรประเภทกระโดดสูง 2020 ครั้งที่ 41
-ได้รับรางวัลผลการเรียนสูงสุดและ TOP THREE
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน DANCERCISE กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน บาสเกตบอล กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน DANCERCIS กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน กระโดดสูง กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
-เป็น STAFF ค่ายวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ประกวดร้องเพลง+แดนเซอร์ เนื่องในวันลอยกระทง
ในปีการศึกษา 2560