ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไป

23 พฤษภาคม 2019 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
23 พฤษภาคม 2019 ต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2019 อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
14 พฤษภาคม 2019 การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พฤษภาคม 2019 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการสอนภาษาไทยและคอมพิวเตอร์
12 พฤษภาคม 2019 นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 พฤษภาคม 2019 รีทรีตบุคลากรโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
2 พฤษภาคม 2019 ร่วมปรึกษาหารือและวางแผนงาน สารสนเทศ
26 เมษายน 2019 นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีมุทิตาจิตบุคลากรเกษียรณอายุงาน
24 เมษายน 2019 สืบฮีต สานฮอย ก๋ำสลุงน้ำส้มป่อยมาดำหัว