ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไป

15 มีนาคม 2019 มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียน
15 มีนาคม 2019 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน
15 มีนาคม 2019 มอบทุนการศึกษานักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561
9 มีนาคม 2019 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวจิตรัตน์
9 มีนาคม 2019 IEP OPEN HOUSE & DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2561
8 มีนาคม 2019 โรงเรียนรังษีวิทยา เปิดรับสมัครครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6 มีนาคม 2019 พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้ นร ที่สอบ pre O-NET
6 มีนาคม 2019 มอบเงินสนับสนุนเข้าค่ายฟิสิกส์ประยุทธ์ ค่าย 3
5 มีนาคม 2019 มอบทุนค่ายโอลิมปิควิชาการ
2 มีนาคม 2019 โครงการฝึกอบรม การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน